.

Prowadzenie spraw personalnych

Oferujemy porady z zakresu prawa pracy oraz sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa pracy.
Nasze usługi obejmują prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

 • prowadzenie akt osobowyh pracowników
 • zatrudnianie i rozwiązywanie umów z pracownikami
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • załatwianie formalności związanych z urlopami wychowawczymi
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów), odpowiedzi na pozwy, pism ugodowych, odpowiedzi na nakazy PIP
 • reprezentacja firmy przed Państwową Inspekcją Pracy (PIP)
 • świadczenie porad prawnych z zakresu prawa pracy

  • Nasza współpraca z Państwem może się odbywać na zasadzie umowy-zlecenia lub na podstawie umowy o pracę
. .


Nasza firma jest obecna na rynku od 1998 roku, od początku nasze główne gałęzie działalności stanowią:

 • porady z zakresu prawa pracy,

 • prowadzenie spraw personalnych,

 • nadzór i doradztwo w zakresie BHP oraz

 • szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników.


Wybierając nasze usługi wybieracie Państwo jakość i profesjonalizm poparte wieloletnim doświadczeniem.


Obsługujemy firmy o różnej wielkości (od kilkuosobowych do posiadających kilkuset pracowników), z różnych branż (budowlane, piekarnicze, transportowe, handlowe, gastronomiczne, hotele)
głównie z terenu województwa mazoweckiego (m.in. Warszawa, Pruszków, Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Brwinów, Błonie, Babice, Podkowa Leśna, Mszczonów).

Warunki współpracy:
Wykonujemy usługi w zakresie BHP na podstawie umowy-zlecenia lub na podstawie umowy o pracę. Zawarcie umowy z firmą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy jest formą bardzo korzystną,
bowiem pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika:
 • z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,

 • podatku od wynagrodzeń,

 • kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy przez pracodawcę.


Szkolenia wykonujemy w naszym ośrodku szkoleniowym, jak również w siedzibie klienta. Podobnie inne usługi możemy prowadzić we własnej siedzibie lub u klienta.Tel. 022 792-12-21

kontakt@dankor.com.pl

ul. Czarnieckiego 21
05-827 Grodzisk Maz.