.


Szkolenia BHP i PPOż


Nasza oferta z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
szeregowych i kierowników (są to zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe) oraz szkolenia przeciwpożarowe (ppoż).
Przeprowadzamy szkolenia okresowe z zakresu BHP dla:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.


Ochrona przeciwpożarowa
Właściciel firmy posiada Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie
"Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie (pokaż zaświadczenie).

Nasza współpraca z Państwem może się odbywać na zasadzie umowy-zlecenia lub na podstawie umowy o pracę, szkolenia przeprowadzamy w naszych biurach lub też w siedzibie klienta .
. .


Nasza firma jest obecna na rynku od 1998 roku, od początku nasze główne gałęzie działalności stanowią:

  • porady z zakresu prawa pracy,

  • prowadzenie spraw personalnych,

  • nadzór i doradztwo w zakresie BHP oraz

  • szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników.


Wybierając nasze usługi wybieracie Państwo jakość i profesjonalizm poparte wieloletnim doświadczeniem.


Obsługujemy firmy o różnej wielkości (od kilkuosobowych do posiadających kilkuset pracowników), z różnych branż (budowlane, piekarnicze, transportowe, handlowe, gastronomiczne, hotele)
głównie z terenu województwa mazoweckiego (m.in. Warszawa, Pruszków, Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Brwinów, Błonie, Babice, Podkowa Leśna, Mszczonów).

Warunki współpracy:
Wykonujemy usługi w zakresie BHP na podstawie umowy-zlecenia lub na podstawie umowy o pracę. Zawarcie umowy z firmą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy jest formą bardzo korzystną,
bowiem pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika:
  • z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,

  • podatku od wynagrodzeń,

  • kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy przez pracodawcę.


Szkolenia wykonujemy w naszym ośrodku szkoleniowym, jak również w siedzibie klienta. Podobnie inne usługi możemy prowadzić we własnej siedzibie lub u klienta.Tel. 022 792-12-21

kontakt@dankor.com.pl

ul. Czarnieckiego 21
05-827 Grodzisk Maz.